รับแปลภาษา
อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ 

อัตราค่าบริการ

     -แปลอังกฤษ-ไทย เริ่มต้นหน้าละ 200 บาท

      -แปลไทย-อังกฤษ เริ่มต้นหน้าละ 200 บาท

      -แปลบทคัดย่อ(ศัพท์ทางกฎหมาย) หน้าละ 550 บาท

      -ตรวจ-แก้การแปล เริ่มต้นหน้าละ 200 บาท

      -มาตรฐานหน้ากระดาษ A4

      -ขนาดตัวอักษร Angsana new 16

ประวัติผู้แปล

ป.ตรี บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า ออสเตรเลีย พ.ศ. 2535
ป.โท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2541
ป.ตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2546
ป.โท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2549
ป.ตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2550

วิธีการชำระเงิน

 โอนเงินในนาม นายสรายุทธ์ โรจพุฒิ
 บัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายสรายุทธ์ โรจนพุทธิ
สาขาเมืองทองธานี บัญชีเลขที่ 147-0-05845-6
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายสรายุทธ์ โรจนพุทธิ
สาขาถนนแจ้งวัฒนะ บัญชีเลขที่ 233-013017-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายสรายุทธ์ โรจนพุทธิ
สาขาถนนแจ้งวัฒนะ บัญชีเลขที่ 324-202784-0
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายสรายุทธ์ โรจนพุทธิ
สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามที่ 4) บัญชีเลขที่ 718-2-22993-2

ติดต่อสอบถาม : อ.สรายุทธ์
Tel. 089-828-3421
E-Mail: sarayuddha@yahoo.com

 

 

  

 

                                                                                

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                         สอบถามเพิ่มเติม โทร.