บริการจัดทำระบบอีเลิร์นนิ่งกฎหมาย และอีเลิร์นนิ่งทั่วไป, ระบบงานคอมพิวเตอร์

                    Advanced Legal Technology Limited. เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ให้บริการ
ด้านธุรกิจซอฟต์แวร์และรับจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ เขียนเว็บไซต์สำหรับองค์กร ระบบฐานข้อมูล
ระบบอีเลิร์นนิ่ง โดยมีความเชี่ยวชาญอีเลิร์นนิ่งด้านกฎหมายเป็นพิเศษ

                    นอกจากการให้บริการทางกฎหมาย จัดฝึกอบรม สอนเสริมด้านกฎหมาย มีบริการผลิตสื่อการสอน
E-Learning รับจัดทำ Courseware พร้อมติดตั้งระบบ LMS (Learning management system) ครบวงจร
ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้เรียนและผู้สอนผ่านการใช้งาน
 Interactive ที่เน้นหลักของ UX (User Experience) และพัฒนาด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับ
ทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ บนมือถือ หรือแท็บเล็ต

 

                  ≤≤ ติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำได้ที่


                    MOBILE: 0862310999 (Hot Line)

                    LINE: 0862310999

                    Tel./fax 02 728 1823

                    e-mail: altlimited@yahoo.com